PROTECTED AREAS AND REGISTERED BUILDINGS IN ÇANKAYA

When looking at the distribution of protected areas located within the borders of Çankaya District, areas situated on Natural Protected Decision are majority in protected areas.

 • Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Muhafız Alayı Arazisi
 • Botanik Bahçesi İsviçre Fransa Elçilik Binası-I 2704 ada 1 parsel Doğal Sit
 • TBMM'ne tahsisli alan ile park alanı-Doğal Sit
 • Kızılay Mediha Eldem Sokak-1053 ada 2 parsel Doğal Sit
 • Kuğulu Park-1043 ada 8-3 parsel 1.derece Doğal Sit
 • Yenişehir Mediha Eldem, Tuna caddesi, Ataç Sokakları-Doğal Sit
 • Papazın Bağı-1.derece Doğal Sit
 • Güvenpark-1.derece Doğal Sit
 • Abdi İpekçi Parkı-1.derece Doğal Sit
 • Beytepe 1.Höyüğü-Arkeolojik sit alanı Höyük
 • Anıtkabir-Tarihi sit alanı
 • Saraçoğlu Mahallesi-1.Derece Kentsel Sit alanı
 • Beştepeler Frig Tümülüsü-2090 ada 41 parsel Arkeolojik sit alanı Tümülüs

Related Links

http://www.tarihikentlerbirligi.org/

http://www.cekulvakfi.org.tr/

http://www.unesco.org.tr/?page=15:0:1:english

http://www.historic-towns.org/

News