Avrupa Gönüllü Hizmeti

(0 312) 458 90 23

Ziya Gökalp Caddesi No:11 Kat 12 Kızılay Ankara

agh@cankaya.bel.tr

Çankaya, Başkent İçinde Bir Başkent

Çankaya, Ankara’nın merkez ilçesidir. Yasama, yürütme ve yargının yönetimsel organlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra ekonomik ve diplomatik kurumları da bünyesinde barındırmaktadır. Başkentin başlıca kültür ve sanat faaliyetlerinin de merkezi olan Çankaya; Türkiye’nin modernleşmesini ve Cumhuriyet’in tarihini yansıtan bir dokuya sahiptir.

Aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezi olan Çankaya’da 100 binii aşkın üniversite öğrencisi, dördü devlet, altısı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 10 üniversitede eğitim görmektedir. Yerleşik nüfusu giderek artan Çankaya’nın nüfusu 2013 yılı verilerine göre 914 bin 501’dir. Günlük nüfus 2 milyonu aşan Çankaya, bundan ötürü başkent içerisinde başkent olarak algılanmaktadır.
 

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Nedir?

AGH, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve uluslararası projeler vasıtasıyla gençlerin hareketliliğini amaçlayan ERASMUS+ Programı’nın bir parçasıdır. Gençlerin farklı ülkelerdeki STK’larda ya da kamu kurumlarında gönüllü faaliyetlerde bulunmalarını sağlar. Kültürlerarası boyutu ve resmî olmayan yaklaşımı sayesinde AGH farklı kültürlere dokunmak, bireysel ve mesleki gelişimde kullanılabilecek yeni yetenek ve deneyimlere sahip olmak için eşsiz bir fırsattır.

Gönüllü, gönderici kuruluş ve ev sahibi kuruluştan oluşan üçlü bir ortaklık çerçevesinde; belirli bir zaman dilimi için bağlılık sözleşmesi olan AGH, bir staj programı ya da mesleki eğitim, gençlik istihdamı, dil kursu, yurtdışı eğitimi, turizm faaliyeti veya ucuz işgücü çalıştırmak değildir.

AGH, ücretsizdir. Seyahat masrafları, konaklama, gıda, sağlık sigortası ve aylık ödenek karşılanmaktadır. İlgili periyod sonunda AGH gönüllüleri Youthpass adlı sertifika belgesi almaktadır.

Çankaya Belediyesi, AGH hizmetlerinde bulunabilecek koordinatör, gönderen ve ev sahibi kuruluş olarak akredite olmuştur.

 

AGH

Yarı-Zamanlı Gönüllülük

İş

Staj

TEMEL AMAÇ

Bir amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak

 

Diğer insanlara yardım etmek

 

Para kazanmak, yetenekleri
geliştirmek

 

Bir işte yetenekleri geliştirmek

FAYDALAR

 

Teminat

Manevi kazanç,

Ücretsiz

Ücretli

 

Teminat veya tecrübe (ücretsizse)

 

SÜRE

Full-time aktivite belirli bir zaman diliminde(AGH için 2 ay ile 12 ay arası)

Çok amaçlı aktiviteler,
Yanı sıra işiyle meşgul olduğu zaman, aileyle geçirdiği zaman ve çalışmalar

Tam zamanlı veya part-time aktiviteler

Full-time veya part-time aktiviteler

SORUMLULUKLAR

Staja ve çalışmaya göre daha esnektir çünkü görevlerin çok açık olduğu söylenemez ve ev sahibi organizasyon ile tanımlanabilir

Herhangi bir sözleşmeye dayalı olmayan,
Esnek

Bir sözleşmeye dayalı olan

Bir sözleşmeye dayalı olan

 

SOSYAL SİGORTALAR

Zorunlu Sosyal Sigorta (CIGNA)

Sosyal sigortasız

Sosyal sigortalı

 

Sosyal sigortalı

 

Hangi Alanları İçeriyor?

Avrupa Gönüllü Hizmeti, başvuru yapacak adaylara STK ya da kamu kurumlarında değişik konularda ilerleme fırsatı veriyor.

• Kültür ve sanat
• Sosyal alanlar
• Çevresel ve tarihi mirasın korunması
• Medya çalışmaları
• Dışlanmaya karşı mücadele
• Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele
• Sağlık
• Dayanışma ekonomileri
• Spor
• Kültürel çeşitlilik
• Avrupa’nın geleceği ve benzeri konular…

Ne Kadar Süre İçin?

Bir AGH görevi 2 aydan 12 aya kadar sürebilir. Her birey AGH görevini bir kereye mahsus yerine getirebilir. 10 ayı geçmeyen uzun süreli görevlerin arkasından gelen kısa süreli görevler istisnadır.

AGH’ye Kimler Başvurabilir?

AGH’ye başvurmak için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

• 18-30 yaş arasındaki gençler. İstisnai durumlarda 17 yaşında da başvurulabilir.
• Gönüllü ya katılımcı ülkelerin birinde ya da diğer ortak ülkelerin birinde ikamet etmelidir.
• AGH, ikamet edilen ülke dışındaki ülkelerde gerçekleştirilebilir.
• Eğitim, deneyim ya da yeterlilikte minimum gereklilik yoktur.
• Dil bilme koşulu yoktur fakat temel düzeyde İngilizce genellikle istenmektedir. 

Hangi Ülkeler?

AGH Projesini yürüten ülkelerin listesi aşağıdakiler gibi:

Programa Dâhil Olan Ülkeler: 28 AB ülkesi, Avrupa Ekonomik Alanı’na dâhil olan ülkeler (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ) ve Türkiye.

Avrupa’ya komşu ortak ülkeler: Güney Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan), Doğu Avrupa ve Kafkaslar (Ermenistan, Azerbaycan, Belaruz, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna).

Akdeniz çevresinde ortak ülkeler: Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus.

Nasıl Başvuracaksınız?

 •Seçtiğiniz gönderen kuruluşla iletişime geçin ve birbirinizi tanımak, gelecekteki adımları tanımlamak için onlarla bir randevu belirleyin. https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en

• Veri tabanını gözden geçirin, beğendiğiniz ve başvurmak istediğiniz bir veya birden fazla yer bulun. Birden fazla projeye başvurmak, kabul edilmek açısından tercih edilebilir bir şeydir.
• Başvuru hazırlamak: Her başvurunun aşağıdaki dokümanlara ihtiyacı vardır.
- Bir motivasyon mektubu ve Europass Formatında CV
- Dokümanlarla alakalı bölümde CV’nin ve motivasyon mektubunun nasıl yazılacağına dair birçok bilgi bulabilirsiniz.
- Dokümanları toplayın ve size ev sahibi kuruluşlar ile iletişime geçmenizi sağlayan gönderen kuruluşa gönderiniz.

AGH Gönüllüleri Çankaya Belediyesi'nde

Çankaya Belediyesi ev sahipliği yapacağı gönüllüleri arıyor:
• 18-30 yaşları arasında
• AGH süresince İngilizcesiyle iyi bir iletişim kurabilecek
• Sanatsal ve kültürel aktivitelere ilgili olan
• Diğer kültürlerden, uluslararası değişime kadar hoşgörülü olan
• Çocuklarla, şiddete maruz kalanlarla, çevre ile ilgili konularla vaktini harcamaya istekli olan
Genç gönüllüler için kültürel-sanatsal aktivitelerden, sosyal aktivitelere kadar seçmeleri için geniş çapta aktiviteler sunabiliyoruz.

Yılda 3 kere son başvuru zamanı vardır: 2 Şubat, 26 Nisan ve 4 Ekim 2016

Gerekli Dökümanlar

- ERASMUS+ Program rehberi

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/hayatboyu-%C3%B6%C4%9Frenme/erasmus-_-program_-rehberi.pdf?sfvrsn=0

- ERASMUS+ poster

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AVTdBUTBtWGpKY2c/view?usp=sharing

- AGH Sözleşmesi
Bu belge AGH programına dâhil olan kuruluşların ve aktörlerin rollerini tanımlar.

http://ec.europa.eu/youth/programme/mobility/documents/evs-charter_en.pdf

- AGH Broşürü

https://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/Brochure%20AGH%20-%20TR.pdf

- Motivasyon mektubu -talimatlar

https://drive.google.com/file/d/0B4rWtYesig_AWmV2R2VBT005V2c/view?usp=sharing

- Europass CV

CV hazırlama talimatları: https://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-vitae

- EVS Bilgi Dosyası

Karşılama mektubu: http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-welcome_en.pdf

AGH’den beklentiler nedir: http://ec.europa.eu/youth/tools/documents/evs-expect_en.pdf

CIGNA Sağlık Sigortası:

CIGNA şu anda AGH gönüllülerine sağlık hizmeti ve sigortası sağlayan sigorta şirketidir.

CIGNA’nın internet sitesi : https://www.cignahealthbenefits.com/en

CIGNA’nın faydaları: http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/evs/BENEFITS_OVERVIEW_Cigna_zavarovanje.pdf

CIGNA Sigorta rehberi : http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/evs-%C4%B1nsurance-guide-for-cigna.pdf?sfvrsn=0

- ERASMUS+ Online Dil Yardımı : http://erasmusplusols.eu/

- Youthpass

Adım adım Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/for/evs/subpage/

Youthpass yayınları: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/

Youthpass etki inceleme: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/youthpass-impact-study/

- Mentorluk :

http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/2013/Info_materiali/mentori_rokasgraamata_web.pdf

 

Basında Biz

Carla’nın gelişi! Çankaya’da ilk gönüllü, 3 Kasım 2015

https://www.cankaya.bel.tr/news/2986/Avrupali-Gencler-Cankayayi-Sevdi/

AGH ve AISEC Kapadokya Kültürel Gezisi, 27 Kasım 2015

Video : https://www.youtube.com/watch?v=8LTfWjP45kM

http://www.baskentgazete.com.tr/pdf/baskentgazetesi.pdf

https://www.cankaya.bel.tr/news/3431/Cankayali-Gonulluler-Kapadokyada

Sistem ve Jenerasyon Derneği ile AGH Bilgilendirme Toplantısı, Çankaya Belediyesi, 21 Ocak 2016

https://www.cankaya.bel.tr/news/3418/Cankaya-Belediyesi-Genclerin-Avrupa-Koprusu/

 

 

Daha Fazlası İçin

- Ulusal Ajanslar, ulusal düzeydeki programları teşvik eder ve gerçekleştirirler.
Avrupa komisyonları ile projelere katılan gençler ve organizasyonlar arasında aracıdırlar.

http://ec.europa.eu/youth/partners_networks/national_agencies_en.htm

- SALTO - Bu platform eğitim kalitesini ve enformel öğretimi geliştirmek için birlikte çalışma imkanı sunar

https://www.salto-youth.net/

- Eurodesk :

Eurodesk Avrupa: https://eurodesk.eu/

Eurodesk Türkiye: http://eurodesk.ua.gov.tr/

- AGH Gönüllüleri Platformu – Bu platformun amacı AGH’i teşvik etmek; gönüllülere destek vermek; geçmişte, şu an ve gelecekte olduğu gibi, gençler arasında hareketliliği ve iletişimi sağlamaktır.

http://www.trexevs.org/trex.php

http://trexevs.blogspot.com.tr/

- Gençlik Ağı:  http://www.youthnetworks.eu/
Gençlik Ağı: Avrupa’da AGH için gönüllü fırsatlarını ve projelerini paylaşmak

- Avrupalı Gençlik Portalı: Burada akredite edilmiş AGH organizasyonlarını ve AGH imkânlarını bulabilirsiniz.

İletişim

Çankaya Belediyesi
Dış İlişkiler Müdürlüğü – AGH Birimi
Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay / Ankara, Türkiye, 12.Kat

Tel: +90 312 458 90 23
Faks: +90 312 458 90 81
E-posta: agh@cankaya.bel.tr
https://www.cankaya.bel.tr/

 

News